Anunturi

Anunț proceduri de achiziții publice 2 contracte

Aeroportul Internațional Baia Mare publică două anunțuri pentru declanșarea achizițiilor publice pentru următoarele contracte:
– Servicii de Audit necesare implementării proiectului „Extindere și modernizare suprafețe aeroportuare la Aeroportul Internațional Baia Mare”, cod SMIS 59572, contract nr. 302/13.11.2015, cod Proiect: POST/2015/2/4/008, finanţat prin Programul Operaţional Sectorial – Transport 2007-2013, Axa prioritară 2 „Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii naționale de transport în scopul dezvoltării unui sistem național durabil de transport”, Domeniul Major de Intervenție 2.4 „Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii de transport aerian” încheiat o serie de contracte conexe contractului de proiectare și execuție aferent investiției „Extindere și modernizare suprafețe aeroportuare la Aeroportul Internațional Baia Mare”. Anunțul oficial poate fi consultat aici, iar documentația în format electronic se poate descarca de aici.
– Servicii de informare și publicitate, necesare în vederea implementării proiectului „Extindere și modernizare suprafețe aeroportuare la Aeroportul Internațional Baia Mare”, cod SMIS 59572, contract nr. 302/13.11.2015, cod Proiect: POST/2015/2/4/008, finanţat prin Programul Operaţional Sectorial – Transport 2007-2013, Axa prioritară 2 „Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii naționale de transport în scopul dezvoltării unui sistem național durabil de transport”, Domeniul Major de Intervenție 2.4 „Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii de transport aerian”. Anunțul oficial poate fi consultat aici, iar documentația în format electronic se poate descarca de aici.

A fost semnat contractul de finanţare pentru proiectul „EXTINDERE ŞI MODERNIZARE SUPRAFEŢE AEROPORTUARE LA AEROPORTUL INTERNAŢIONAL BAIA MARE“, cod SMIS 59578

La data de 13 noiembrie 2015, Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Sectorial – Transport 2007-2013, reprezentată de dl Ionuț Micu – Director General Adjunct și Regia Autonomă Aeroportul Internațional Baia Mare, în calitate de Beneficiar, reprezentată legal de către dl. Dorin Buda având funcția de Director General, au semnat Contractul de finanțare pentru proiectul „Extindere și modernizare suprafețe aeroportuare la Aeroportul Internațional Baia Mare”. Comunicatul de presă oficial poate fi descărcat de aici.