Cerere de oferte pentru servicii de acordare credit

Regia Autonomă Aeroportul Internațional Baia Mare demarează procedura de cerere de oferte privind atribuirea contractului de achiziție publică "Servicii de acordare a unui credit în cuantum de 76.620.000 lei în vederea asigurării finanțării unui obiectiv de investiții de interes județean - Extindere și modernizare suprafețe aeroportuare la R.A. Aeroportul Internațional Baia Mare". Documentația de atribuire se poate descărca de aici: bilant-01bilant-02bilant-03bilant-04bilant-05bilant-06caiet-de-sarcinidocumente-creditfisa-de-dateformularehotarirea-165hotarirea-166